Wij realiseren UW idee.

PTE kan voor u uw idee omzetten in een ontwerp in CadCam en dat ontwerp vervolgens realiseren in een prototype. Eventueel kunnen we daarna een kleine serieproduktie opzetten danwel u behulpzaam zijn bij het opzetten en begeleiden van een grootschaliger productie van uw ontwerp.

Van idee naar tekening

Onder een idee verstaan we een schets of tekening en een helder idee. Onder een ontwerp verstaan we een technische tekening, meestal als CadCam bestand.

Van tekening naar prototype

Voordat we met het vervaardigen kunnen beginnen, moet er een technische tekening zijn. Op basis daarvan wordt dan een CADCAM programma gemaakt

Van prototype naar kleinserie

Een prototype heeft als hoofddoel om te testen of iets werkt. Bij dat testen kunnen gebruiksproblemen blijken, die moeilijk tevoren voorspelbaar waren.

Naar serieproductie

Een prototype heeft als hoofddoel om te testen of iets werkt. Bij dat testen kunnen gebruiksproblemen blijken, die moeilijk tevoren voorspelbaar waren.

particuliere “uitvinders” met een idee over een kleinmechanisch (metalen of kunststoffen) voorwerp, maar vastlopen op het realiseren van een presentabel product

mensen, die behoefte hebben aan een repoductie van een kleinmechanisch apparaat of deel daarvan dat niet meer via de reguliere kanalen verkrijgbaar.

– Particulieren en / of bedrijven die deelproducten willen laten lasergraveren / oppervlakte behandelen.;

Particulieren / bedrijven die hun kleinmechanische eindproducten willen laten assembleren en evt. testen/beproeven

Heeft u naar aanleiding van de informatie op onze website nog vragen? Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Een eerste gesprek om de mogelijkheid tot bescherming van uw idee na te gaan is altijd gratis!

Meer Informatie