Van idee naar tekening

Onder een idee verstaan we een schets of tekening en een helder idee daarachter.
Onder een ontwerp verstaan we een technische tekening, meestal als CadCam bestand.

Uit uw schets en uw duidelijke verhaal kunnen we een ontwerp maken. Daarbij kan onze ervaring helpen om de gebruikelijke valkuilen en beginnersfoutjes al in een vroeg stadium te vermijden. Op die manier kunnen de kosten van het uiteindelijke produkt minimaal worden gehouden.

Uit een ontwerp kunnen we een model (in 3D kunststof) of een prototype (in metaal) maken en een deskundige inschatting maken van de kosten van kleinschalige (door ons uit te voeren) produktie. Maar ook kunnen we u helpen in een later stadium met het opzetten en begeleiden van meer grootschalige produktie.

Van Ontwerp tot prototype

Voordat we met het vervaardigen kunnen beginnen, moet er een technische tekening zijn. Op basis daarvan wordt dan een CADCAM programma gemaakt.

Van prototype tot kleinserie

Een prototype heeft als hoofddoel om te testen of iets werkt. Bij dat testen kunnen gebruiksproblemen blijken, die moeilijk tevoren voorspelbaar waren.