Privacy Beleid

Wij besteden de uiterste zorg dat uw gegevens bij ons veilig zijn. We delen geen persoonlijke informatie met derden en registreren uitsluitend uw persoonlijke gegevens voor zover en zolang als

echt noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u. Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend geregistreerd op niet aan het openbare netwerk (internet) gekoppelde PC’s en opslagmedia. Uw binnenkomende Email wordt ontvangen en verwerkt op uitgebreid beveiligde PC’s en gegevensdragers, waarop beveiligingsupdates worden uitgevoerd zodra ze worden aangeboden.

Wel brengen we met nadruk onder de aandacht, dat wij wettelijk verplicht zijn enige van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, nummer geldig identiteitsbewijs, nummer verlof WWM) te delen met de afdeling Korpscheftaken van de Nationale Politie, als u wapens of verlofplichtige delen daarvan aanschaft, inruilt of laat vervaardigen. Ook deze gegevens worden op geisoleerde gevensdragers opgeslagen gedurende de wettelijk vereiste minimum-termijn en uitsluitend via genoemde beveiligde datakanalen naar de officiele instanties verzonden.