Van ontwerp naar prototype

Voordat we met het vervaardigen kunnen beginnen, moet er een technische tekening zijn. Op basis daarvan wordt dan een CADCAM programma gemaakt.

Als u nog geen technische tekening heeft, kunnen we die voor u maken op basis van uw schetsen en de daarbij behorende uitleg.

Is de tekening klaar, dan volgt een belangrijke stap: de bespreking met de opdrachtgever, waarin we zorgvuldig samen nagaan of dit inderdaad het idee belichaamt….En waarin wij onze inbreng kunnen geven met “slimme” details.

We hebben daarbij intussen een calculatie opgemaakt van de kosten van het prototype.

Is alles doorgesproken, dan gaan wij weer aan de slag. Dit maal in de werkplaats, waar we uw prototype in zo kort mogelijke tijd gaan realiseren. Desgewenst presenteren we u het resultaat, voordat we het produkt (laten) verfraaien door een beschermende coating.

Van idee tot ontwerp

Onder een idee verstaan we een schets of tekening en een helder idee. Onder een ontwerp verstaan we een technische tekening, meestal als CadCam bestand.

Van prototype tot kleinserie

Een prototype heeft als hoofddoel om te testen of iets werkt. Bij dat testen kunnen gebruiksproblemen blijken, die moeilijk tevoren voorspelbaar waren.