U zult vast wel vragen hebben. Kijk eerst eens hier onder. Daar staan antwoorden op veel gestelde vragen. Heeft u daarna nog vragen? Aarzel niet en neem contact op per mail of telefoon.

1. Wat is de eerste stap?

U begint met contact met ons op te nemen. Daarvoor is er een contactformulier via Email, maar ook kunt u ons telefonisch benaderen.
We beginnen met wat vragen over uw idee en de schetsen /tekeningen die u al hebt klaar liggen. We geven er vaak de voorkeur aan om u al in een vroeg stadium uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek om uw idee nader toe te lichten.

2. Wanneer weet ik wat het gaat kosten??

De voorbereidende gesprekken zijn voor de eerste 30 minuten voor u kostenloos. Meestal weten we dan wel voldoende over uw idee om een prijsopgave te kunnen opstellen, waarin we de verschillende fasen en werkzaamheden specificeren, zoals het vervaardigen van de technische tekening (CadCam), het benodigde materiaal, de benodigde CNC-programmeertijd, de tijd dat de CNC machines draaien, de tijd nodig voor conventionele machines, etc. brengen we een raming. Van de kosten en het verwachte leveringstijdstip.

3. Wanneer is de opdracht bindend?

Als er overeenstemming is geeft u (schriftelijk of via Email) de opdracht tot de verdere gespecificeerde acties. De opdracht is daarmee bindend voor beide partijen en we kunnen u een deelbetaling vooraf vragen. Dan gaan we op basis van de ons bekende gegevens aan de slag. We houden u natuurlijk tussentijds op de hoogte van het verloop van het proces.

4. Wat als het prototype klaar is?

Zodra het prototype klaar is en de betaling is geregeld, kunnen we het aan u toezenden, danwel kunt u het komen afhalen

5. Mijn prototype is niet wat ik ervan verwachtte. Wat nu?

Een eerste prototype is precies wat het is: een eerste prototype, dat dient als model om proefondervindelijk verbeterpunten vast te stellen. In de praktijk bestaat het volmaakte prototype niet; er zijn altijd puntjes die beter, slimmer, goedkoper, etc. hadden kunnen zijn. U kunt er voor kiezen ons een volgend prototype te laten bouwen met meenemen van de door u opgedane ervaringen.

6. Ik vind mijn prototype best wel geslaagd. Daar zie ik wel toekomst in. Hoe verder?

Een idee kan nog zo goed zijn en een prototype kan er gelikt uit zien, maar het grootscheeps produceren en daarna verkopen van uw product vergen al snel en deugdelijke organisatie en financiering. Dat is al gauw te hoog gegrepen voor veel beginnende ondernemingen.
PTE kan u helpen door uw product op bescheiden schaal te produceren. Omdat we al veel aan uw product hebben gewerkt, kunnen we dat vaak tegen een scherp tarief.

RECHTEN

U claimt dat uw idee nieuw is en wij accepteren dat zolang wij op basis van onze achtergrondkennis geen reden hebben anderszins aan te nemen.
Een door ons te vervaardigen prototype is dan ook uitsluitend bedoelt als product voor persoonlijk gebruik. Bij het starten van een kleinschalige productiereeks verwachten we een verklaring van vrijwaring door u als opdrachtgever.

Let wel op de eventuele rechten van de oorspronkelijke leverancier/fabrikant: die heeft vaak een merkenrecht en soms een nog lopend patentrecht en dat mogen en willen wij van onze kant niet schenden.

Uw idee is van U!
We gaan dat dus niet namaken en aan derden uitleveren.

Het door ons naar uw idee gemaakte ontwerp is ook van U. Ook dit zullen wij niet aan derden uitleveren.

Proto Tec Engineering is -op grond van het samenwerkingsverband met Kurvers Schietsport- bevoegd om verlofplichtige wapens en wapenonderdelen te maken en te modificeren. Dergelijke produkten zullen echter uitsluitend op vertoon van de wettelijk vereiste documenten aan u worden geleverd. Ook zullen wij al bij het aangaan van een opdracht voor het realiseren van een wapengerelateerd idee eisen dat u dergelijke documenten kunt overleggen.

Kosten

Een belangrijke vraag, die in het algemeen niet eenvoudig is te beantwoorden, omdat het echt per geval verschilt. Maar we hanteren wel duidelijke tarieven voor de verschillende soorten werkzaamheden.
In ons lijstje met diverse werkzaamheden komen voor:
– orienterend gesprek met de klant, incl. globale kostenraming (max 30 min.): gratis
– verdere besprekingen, etc. : 30 € /uur
– omzetten van idee naar ontwerp: 30 – 40 € /uur afhankelijk van Cadcam programma
– conventioneel frezen / draaien / lassen, etc.: 40€ /uur
– CNC frezen/draaien/vonken: 90€ /uur
– externe bewerkingen (anodiseren, blauwen, etc.): kostprijs + 10%
– prijzen excl. 21% BTW.

7. Blijft mijn idee van mij?

Uw idee is en blijft uw idee, totdat u het verkoopt….
Zo simpel is het voor ons!
We gaan uw idee niet “inpikken”, delen met derden, of er enig ander voordeel uithalen.
Standaard is in onze opdrachtformulier een bepaling opgenomen, die uw rechten op uw idee waarborgt.

8. Zijn er opdrachten, die u niet aanneemt?

Zoals gezegd, wij voeren uw idee uit. Dat idee hoort dan wel een praktisch uitvoerbaar en goed doordacht idee, dus “rijp voor realisatie|” te zijn. Wij gaan niet op basis van uw vage gedachten uw idee uitvinden.

Het is met technische ideeen een prettige gedachte dat veel van die ideeen beschermd zijn door een patent. En het is bij wet verboden om bedrijfsmatig een door een patent beschermd produkt na te maken. En dus zullen we weigeren om een prototype te ontwikkelen, wanneer wij redenen hebben om aan te nemen, dat het betreffende idee door derden patentrechtelijk is beschermd. Hetzelfde geldt voor copyright…

En verder lenen wij ons er niet voor de ideeen en produkten van derden te kopieren. Bestaande en nog op de markt aangeboden artikelen gaan we dus niet kopieren.

En verder maken we ook geen dingen die niet mogen worden gemaakt, zoals bepaalde soorten wapens en munitie, tenzij de opdrachtgever daarvoor de vereiste vergunningen bezit (en wij de vereiste ontheffingen kunnen krijgen).

9. Besteedt PTE werkzaamheden uit aan derden?

Sommige specialistische werkzaamheden kunnen we niet in eigen werkplaats doen. Als meest voorkomende voorbeelden noemen we het anodiseren van aluminium of titanium produkten en het zinkvonken of vonkboren. Dat soort werkzaamheden besteden we dus uit.

10. Kunt u een voorbeeld geven van een kostenraming?

Het is moeilijk om een concreet voorbeeld van een kostenraming te geven, omdat we met geen mogelijkheid kunnen voorspellen wat de raming zal zijn voor een onbekend project.
Wel hebben we een lijstje met uurtarieven:
a. Voorgesprek, inleidende E-mails, etc.: eerste 30 minuten: 0€
b. Verdere besprekingen, mailing, etc. : 25€ / uur
c. Technisch tekenen / CadCam: 40€ /uur
d. Inprogrammeren CNC frees, draaibank of draadvonker: 40€/uur
d. CNC frezen of draaien: 45€ / 30 min.
e. overige werkplaats werkzaamheden: 45€ /uur
f. door derden uit te voeren werkzaamheden: in rekening gebrachte kosten + 15%
Vanzelfsprekend krijgt u voordat uw opdracht definitief is van ons een gespecificeerde kostenraming op basis van de door ons ingeschatte tijdsduren volgens bovenstaande tabel.