Een prototype heeft als hoofddoel om te testen of iets werkt. Bij dat testen kunnen gebruiksproblemen blijken, die moeilijk tevoren voorspelbaar waren. Soms (zeg maar: vaak) is dan een tweede prototype nodig, waarin ideeen ter verbetering nader worden verwerkt.

Maar ook als uw prototype perfekt werkt, is er nog veel nodig om tot de fabricage van een (kleine) serie te komen; door een soms kleine wijziging in het ontwerp kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van halffabrikaten en stafmateriaal in standaard-afmetingen, hetgeen tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden.

Ook hier geven wij u een duidelijke kostencalculatie.

Advies ter verbetering van uw prototype

Des gewenst kunenn we u adviseren hoe u uw ontwerp kunt verbeteren om bij een latere produktie kosten te besparen en / of kwaliteit te winnen.

Van idee tot ontwerp

Onder een idee verstaan we een schets of tekening en een helder idee. Onder een ontwerp verstaan we een technische tekening, meestal als CadCam bestand.

Van tekening tot prototype

Een prototype heeft als hoofddoel om te testen of iets werkt. Bij dat testen kunnen gebruiksproblemen blijken, die moeilijk tevoren voorspelbaar waren.