Realiseren van uw idee-op-papier tot verkoopbaar produkt

Bedoeld voor: ondernemers, particiulieren, verzamelaars, etc. die een kleinmechanisch idee / ontwerp willen laten realiseren in metaal of kunststof.

Vaak om uit te proberen of een ontwerp daadwerkelijk werkt. We spreken dan van een prototype.
En daarna spelen dan de gedachten om het werkende product op iets grotere schaal te laten maken en daarmee de markt te testen, Hier gaan we al aandacht besteden aan het beschermen van uw ideeen. En tenslotte komt de droom steeds dichterbij: productie en vermarkting op grotere schaal. En nu wpordt bescherming van uw ideeen tegen namakers echt belangrijk!.

We kunnen hier meestal vier fasen onderscheiden.

  1. Van idee-met-duidelijke-visie tot werktekening (CadCam)
  2. Van CadCam naar gerealiseerd prototype in metaal / kunststof; testen van dat prototye en eventueel verbeteren / aanpassen van het eerste ontwerp
  3. Van (verbeterd) prototype naar kleinserie; testen van de markt; mogelijk aanpassingen op basis van feedback van de kopers / gebruikers
  4. Grootschaliger productie.

Hoe werkt het in de praktijk?
Dat hangt een beetje af hoever uw ideeën al in concrete plannen zijn opgezet.

Heeft u alleen maar een blaadje met krabbels op een notitieblokje?
Dan moeten we er eens voor gaan zitten. In het gratis eerste deel van het intake-gesprek bespreken we de mogelijkheden en onmogelijkheden en vooral de kosten van het vervaardigen van een werktekening op basis van uw schetsje(s). [Lees verder ]

Heeft u al een CadCam file ter beschikking? Dan komen we er in het gratis intake-gesprek zeker uit om te komen tot een prijsopgave voor de vervaardiging van een eerste exemplaar/prototype,. [lees verder]

Is er eenmaal een werkend prototype (al of niet door ons gemaakt) en overweegt u nu de stap naar het laten vervaardigen van een kleinserie? In een gratis intake-gesprek zullen wij u adviseren over aan te brengen wijzigingen, kostenaspecten, uitbesteding van sommige handelingen aan derden, bescherming van de Industriële Eigendom; enz., enz. [lees verder]

Voor de laatste stap van de grootschaliger productie beperken wij onze rol tot adviserende: wij verwijzen, adviseren, etc. [lees verder]

Wat ook uw uitgangspunt is en welke einddoelstelling u ook voor ogen staat, de regie blijft altijd volledig in uw handen als opdrachtgever:

u wenst – wij adviseren – u beslist – wij voeren uit