Helemaal losstaand van het prototype- proces staat de zgn Reverse Egineering.

Soms is een bepaald gereedschap, onderdeel of anders werkend kleinmechanisch voorwerp in de loop der tijd zoekgeraakt of kapot gegaan. En natuurlijk niet meer voorradig bij de vroegere leverancier, importeur, fabrikant, etc.

Ook in dat geval kunnen we van het betreffende voorwerp een CadCam vervaardigen op basis van de defecte delen of foto’s of de nog wel bestaande en niet defecte corresponderende delen.

Op basis van die CadCam tekening kunnen we dan in eigen werkplaats (of uitbesteed in zeer bijzondere gevallen) weer een werkend geheel maken.

Heeft u een defect onderdeel en lijkt vervanging nergens beschikbaar? Neem het mee naar ons gratis intake-gesprek en we adviseren u over mogelijkheden, wachttijd en prijzen.