Bij het maken van een prototype hebben we als werktuigbouwers veel vrijheid: we kunnen de zaak naar eigen goeddunken aanpakken, zolang we maar binnen het budget blijven.

Dat verandert aanzienlijk bij de voorbereidingen naar een kleinserie (van 5 tot 100 stuks).
Dan zijn er heel veel extra voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, opdat de kleinserie op economisch verantwoorde wijze kan worden gepland en uitgevoerd. Wij adviseren u hierin graag en brengen graag onze ideeën in.

Wanneer een eerste prototype nog wat aanpassingen of verbeteringen behoeft, streven we bij de vervaardiging van een aangepast tweede prototype al naar dergelijke kostenbesparende wijzigingen.

Voordat de kleinserie vervaardigd is en u er mee de markt kunt testen, is het van belang dat u de juiste rechtsbescherming inroept. Bescherming van uw handelsnaam of naam van het product in de advertentiecampagne; of van het model conform het Modelrecht; of moet er al aan aan patent worden gedacht?
Op basis van onze ruim 40 jaar ervaring in het Intellectuele Eigendomsrecht, kunnen wij u hier een eerste advies bieden met indicatie van de financiële aspecten, de handhaving, etc.

Ook binnen deze fase blijft de regie volledig bij u als opdrachtgever:

u wenst – wij adviseren – u beslist – wij voeren uit