Voor productie op grotere schaal hebben wij eenvoudig gezegd niet de kosteneffectieve productiemiddelen noch de menskracht om zoiets verantwoord op ons te nemen.

Maar we kennen wel heel goed de weg in de wereld van fabrieken en fabriekjes, hun sterke punten en we kunnen uitstekend adviseren en bemiddelen bij de contacten met die fabrikanten. Dat bespaart u tijd en geld….

Vooral in dit stadium is rechtsbescherming mogelijk van levensbelang voor uw (toekomstige) onderneming. Op basis van onze ruim 40 jaar ervaring in het Intellectuele Eigendomsrecht, kunnen wij u hier een eerste advies bieden met indicatie van de financiële aspecten, de handhaving, etc.

Ook hier zij vermeld: de belangen kunnen zo hoog oplopen, dat wij (ook niet op basis van oze 40 jarige ervaring in het Intellectuele Eigendomsrecht) zelf de benodigde eindadviezen gaan inbrengen. Wij kunnen dan wel bemiddelen bij uw contacten met een erkend Octrooi (en/of Merkenbureau.

Ook binnen deze fase blijft de regie volledig bij u als opdrachtgever:

u wenst – wij adviseren – u beslist – wij voeren uit