• 06 - 527 666 44
  • Ma-Do: 9:00–13:00; Vr & Za: 9:00–16:00
  • info@prototecengineering.nl

Realiseren van uw idee

Realiseren van uw idee-op-papier tot verkoopbaar produkt

Bedoeld voor: ondernemers, particiulieren, verzamelaars, etc. die een kleinmechanisch idee / ontwerp willen laten realiseren in metaal of kunststof.

Vaak om uit te proberen of een ontwerp daadwerkelijk werkt. We spreken dan van een prototype.
En daarna spelen dan de gedachten om het werkende product op iets grotere schaal te laten maken en daarmee de markt te testen, Hier gaan we al aandacht besteden aan het beschermen van uw ideeen. En tenslotte komt de droom steeds dichterbij: productie en vermarkting op grotere schaal. En nu wpordt bescherming van uw ideeen tegen namakers echt belangrijk!.

We kunnen hier meestal vier fasen onderscheiden.

  1. Van idee-met-duidelijke-visie tot werktekening (CadCam)
  2. Van CadCam naar gerealiseerd prototype in metaal / kunststof; testen van dat prototye en eventueel verbeteren / aanpassen van het eerste ontwerp
  3.  Van (verbeterd) prototype naar kleinserie; testen van de markt; mogelijk aanpassingen op basis van feedback van de kopers / gebruikers
  4. Grootschaliger productie.

Hoe werkt het in de praktijk?
Dat hangt een beetje af hoever uw ideeen al in concrete plannen zijn opgezet.

Heeft u alleen maar een blaadje met krabbels op een notitieblokje?
Dan moeten we er eens voor gaan zitten. In het gratis eerste deel van het intake-gesprek bespreken we de mogelijkheden en onmogelijkheden en vooral de kosten van het vervaardigen van een werktekening op basis van uw schetsje(s). [Lees verder ]

Heeft u al een CadCam file ter beschikking? Dan komen we er in het gratis intake-gesprek zeker uit om te komen tot een prijsopgave voor de vervaardiging van een eerste exemplaar/prototype,. [lees verder]

Is er eenmaal een werkend prototype (al of niet door ons gemaakt) en overweegt u nu de stap naar het laten vervaardigen van een kleinserie? In een gratis intake-gesprek zullen wij u adviseren over aan te brengen wijzigingen, kostenaspecten, uitbestedding van sommige handelingen aan derden, bescherming van de Industriele Eigendom; enz., enz. [lees verder]

Voor de laatse stap van de grootschaliger produktie beperken wij onze rol tot adviserende: wij verwijzen, advizeren, etc. [lees verder]

Wat ook uw uitgangspunt is en welke einddoelstelling u ook voor ogen staat, de regie blijft altijd volledig in uw handen als opdrachtgever:

u wenst – wij adviseren – u beslist – wij voeren uit

Bij het maken van een prototype hebben we als werktuigbouwers veel vrijheid: we kunnen de zaak naar eigen goeddunken aanpakken, zolang we maar binnen het budget blijven.

 

Dat verandert aanzienlijk bij de voorbereidingen naar een kleinserie (van 5 tot 100 stuks).

Dan zijn er heel veel extra voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, opdat de kleinserie op economisch verantwoorde wijze kan worden gepland en uitgevoerd.  Wij adviseren u hierin graag en brengen  graag  onze ideeen in.

 

Wanneer een eerste prototype nog wat aanpassingen of verbeteringen behoeft, streven we bij de vervaardiging van een aangepast tweede prototype al naar dergelijke kostenbesparende wijzigingen.

 

Voordat de kleinserie vervaardigd is en u er mee de markt kunt testen, is het van belang dat u de juiste rechtsbescherming inroept.  Bescherming van uw handelsnaam of naam van het produkt in de advertentiecampagne; of van het model conform het Modelrecht; of moet er al aan aan patent worden gedacht?

Op basis van onze ruim 40 jaar ervaring in het Intellectuele Eigendomsrecht, kunnen wij u hier een eerste advies bieden met indicatie van de financiele aspecten, de handhaving, etc.

 

 

Ook binnen deze fase blijft de regie volledig bij u als opdrachtgever: 

u wenst – wij adviseren – u beslist – wij voeren uit